Pośród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na licznych innych polach. Staje się miastem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, jakie stały się udziałem miasta w niedawnych okresach dają poczucie, że miasto rzeczywiście pnie się do przodu.
Pomocne przekształcenia w Krakowie.
Co niezłego stworzono w trakcie ostatniego czasu? Ilość napraw i nowości inwestycyjnych jest spora. Bardzo pomogły w tej materii dotacje Unii Europejskiej, z których miasto niemało czerpie. Dynamiczne działanie w zakresie zdobywania dofinansowania sprawiły, że małopolska uzupełniła się o kolejne węzły komunikacyjne, ekologiczne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, i nowe obiekty konferencyjno – sportowe.
Liczne zmiany nie są widoczne dla statystycznego obywatela. Nie oznacza to jednak, że nie funkcjonują. Zazwyczaj pomijamy fakty, które nie są bezpośrednio z nami związane. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Natomiast Kraków zmienia się w każdym kierunku. Usprawnienia w obszarze gospodarki odpadami, budowie i unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, budowa filtrów przeciw hałasowi to tylko część zmian, jakie pozwalają nam bezpieczniej i bardziej komfortowo funkcjonować. Miasto zmienia się również pod kątem możliwości rozrywkowych. Wartość miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE czy rewitalizacja Huty. Te miejsca zachęcają turystów do przyjazdu.
Podejmowane przez radnych akcje nie obejmują jedynie samego środka miasta, ale również są połączone z całym regionem. Zatem zamiast utyskiwać lecz zauważyć zmiany w które obrósł Kraków.
Następne miesiące – o ile będzie możliwość utrzymania tempa innowacji – pozwolą miastu zostać prawdziwą stolicą małopolski.
Majchrowski działania