Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów.
o lean
Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania weryfikacji, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.