Nikomu nie należy tłumaczyć, jak
znaczący jest język angielski oraz to,
aby dziecko zdołało jak najwcześniej uczyć się
go w sposób efektywny. Powstały
już ogromne tomy
publikacji i poradników wskazujących na to,
jakim sposobem wolno wspierać swoje
dziecko w zmaganiach się z obcym językiem. W tym miejscu
próbujemy zebrać w pigułce jedne z
najistotniejszych narzędzi, które okazały się
skuteczne w nauce języka angielskiego w znacznej
większości przypadków.

dom słownictwo ćwiczenia

Skuteczna nauka języka angielskiego – w jaki sposób wspomóc potomka?
Najistotniejsze
w nauce języka angielskiego w czasie dzieciństwa jest
połączenie jej z zabawą. To daje
najlepsze
wyniki, zwłaszcza
wtenczas, kiedy taka nauka jest
wspomagana przez
słusznego
korepetytora. Właściwego – to oznacza, kochającego
nie wyłącznie język angielski,
jednakowoż również
dzieci, a do tego umiejącego tę wiedzę oraz miłość
przekazać.
Poza zaangażowaniem korepetytora
można wspomagać dziecko przez zachęcanie go
do korzystania z takich pomocy dydaktycznych jak:

Flashcards karty obrazkowe

       Książeczki interakcyjne

       Ćwiczeniówki

Jako rodziciel, jakiemu zależy na
wzorowych zdolnościach
lingwistycznych dziecka, musisz
posiadać też otwarty umysł na
stałe poszukiwanie idei,
dyrektyw, akcesoryjnych materiałów,
jakie będą malucha inspirować do
pogłębiania nauki, odkrywania innowacyjnych
słówek. Z czasem dziecko samo
będzie domagało się akcesoryjnych bodźców,
koniec końców pokocha ten drugi język, a owoce tej namiętności
będą mu wspomagać przez całe życie – od
zdobywania
słusznych
stopni w szkolnej ławie, po pokaźniejsze możliwości w
kontekście kariery zawodowej.